THE LABORATORY Support

پشتیبانی از مشتریان

این بخش از فعالیت ها شامل اقداماتی است که در زیر به آنها اشاره می شود:

تهیه نمونه :هر چند ساده ترین بخش آنالیز روغن تهیه نمونه می باشد ولی از این که نمونه روغن گرفته شده از دستگاه تا چه اندازه می تواند بیانگر وضعیت کل سیستم باشد بستگی به عواملی دارد که اگر رعایت نشوند نتایج آزمایش روغن خیلی قابل اطمینان نخواهد بود. برای این منظور شرکت توان کاونت اقدام به ساخت کیف مخصوصی برای نمونه گیری کرده است. این کیف شامل پمپ مکش، شلنگ و ظروف شفاف از جنس pet می باشد. با در اختیار داشتن این کیف و با آموزشی که از طرف شرکت به افراد نمونه گیر داده می شود این بخش مهم از برنامه آنالیز روغن کامل می گردد.

مشاوره :یکی از مسائل حائز اهمیت در شروع برنامه آنالیز روغن تعیین نقاط نمونه گیری از هر دستگاه می باشد. کارشناسان شرکت ضمن بازدید از سایت و بررسی تجهیزات مورد نظر، بهترین و مناسب ترین نقاط برای نمونه گیری(Sampeling Point) را مشخص می نمایند.

.