THE LABORATORY Search

تحقیق و مطالعه

این بخش از فعالیت ها در ارتقاء دانش و آگاهی دست اندرکاران مراقبت وضعیت تاثیر بسزایی داشته و دارد. تا کنون چند پروژه تحقیقاتی با همکاری برخی شرکت ها و موسسات تعریف و اجرا گردیده است.

یکی از موضوعات تحقیق، بدست آوردن خطوط مبنا از فرسایش تجهیزات مختلف می باشد که از مهمترین پروژه هایی است که در صنایع مختلف قابل تعریف و اجرا می باشد و نتایج آن در برنامه مراقبت وضعیت، کاربردی ویژه خواهد داشت.

بدست آوردن میزان فرسایش مجاز در موتور بلدوزر کوماتسو D85، کامیون بنز مایلر 2628 و بیل مکانیکی کوماتسو PC220 با همکاری مهندسی ندسا، بررسی نفوذ سیلیس در موتور لوکوموتیوهای راه آهن، بررسی علل فرسایش غیر عادی در گیربکس های Power Shift، تعیین میزان فرسایش مجاز برای 10 دستگاه توربین و کمپرسور پتروشیمی ها، همکاری با خودرو سازان در بررسی فرسایش و تغییرات کیفی روغن مورد استفاده در موتور ملی و ده ها مورد دیگر از جمله موارد تحقیق و توسعه این آزمایشگاه بوده است.

.

بدست آوردن میزان فرسایش مجاز در موتور بلدوزر کوماتسو D85، کامیون بنز مایلر 2628 و بیل مکانیکی کوماتسو PC220 با همکاری مهندسی ندسا، بررسی نفوذ سیلیس در موتور لوکوموتیوهای راه آهن، بررسی علل فرسایش غیر عادی در گیربکس های Power Shift، تعیین میزان فرسایش مجاز برای 10 دستگاه توربین و کمپرسور پتروشیمی ها، همکاری با خودرو سازان در بررسی فرسایش و تغییرات کیفی روغن مورد استفاده در موتور ملی و ده ها مورد دیگر از جمله موارد تحقیق و توسعه این آزمایشگاه بوده است.

.