THE LABORATORY learning

فعالیت های آموزشی و ترویجی

از دیگر اقدامات بسیار ضروری در تثبیت و رشد برنامه مراقبت وضعیت ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب سمینار، دوره آموزشی و یا تهیه مقالات مختلف می باشد. از این رو یکی از محورهای اصلی فعالیت ما تلاش برای معرفی این خدمات در صنایع مختلف بوده است و در این راستا آموزش، بخشی از اقداماتی است که توسط متخصصین این آزمایشگاه صورت می پذیرد.

  • آشنایی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن
  • نحوه پیاده سازی OCM در شرکتهای مختلف
  • بررسی و انتخاب روغن مناسب
  • تعیین نقاط صحیح نمونه گیری روغن از تجهیزات مختلف
  • چگونگی انبارش روغن
  • آموزش نمونه گیری روغن: تئوری و عملی
  • نحوه بهره برداری از نتایج آنالیز روغن و آشنایی با گزارشات

برنامه های آموزشی می تواند بنا به درخواست مشتریان در محل سایت یا دفتر مرکزی شرکت توان کاونت برگزار گردد. ضمنا" بعنوان خدمات ویژه شرکت، برای مشتریان دارای قرارداد یا تفاهم نامه اقدام به برگزاری دوره های رایگان می نماید.